СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Професійні ринки вузькі та висококонкурентні. Для залучення нового клієнта у виконавця робіт постає питання профпридатності та іміджу впевненості. Страхування професійної відповідальності забезпечить вашого клієнта додатковими гарантіями, а вас захистить від позовів у зв’язку з помилками, допущеними під час надання професійних послуг

В Україні інтереси учасників дослідження (пацієнтів, здорових добровольців) захищені за допомогою законодавчо закріплених прав на отримання компенсації в разі нанесення шкоди їх життю/здоров’ю. Заявник клінічних випробувань зобов’язаний перед початком досліджень укласти договір страхування.

Відповідальність за ризик випадкового пошкодження об’єкту оренди у відносинах орендодавець-орендар покладається на останнього. Чинне законодавство зобов’язує орендаря страхувати орендоване нерухоме майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс – на користь орендодавця.

В контексті прийняття заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), урядом держави заборонено перетин державного кордону іноземцями без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19 та обсервацією

НАШІ ПРИНЦИПИ

Ретельно виважена
страхова і перестрахова
політика
Оперативність в
роботі
Клієнтоорієнтований
підхід
Рівноправне бізнес-
партнерство
Високий кваліфікаційний
рівень персоналу
Добропорядність у
ділових стосунках
Тривалі та відкриті
відносини з клієнтами
Лояльність до клієнтів та
партнерів

КЕРІВНИЦТВО

Ганна Балакіна

Голова правління

Денис Мельник

Заступник Голови правління

Любов Ткач

Заступник Голови правління

Ірина Хілінська

Головний бухгалтер, член правління

ЧОМУ САМЕ «ВЕЛТА»?


НА СТРАХОВОМУ РИНКУ


СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ


ЛІЦЕНЗІЙ

ПРО КОМПАНІЮ

Велта – впевненість у Вашому майбутньому.

Ми – прозора компанія, завжди відкрита до діалогу. Ми впевнені, що тільки так можно побудувати дружні і чесні відносини з клієнтами.

БЛОГ

Інтенсивні спортивні тренування, нажаль, не тільки випробовують можливості спортсмена, а і несуть ризик отримати травму. На сьогоднішній день страхування спортсменів від нещасного випадку є обов’язковою умовою при змаганнях, під час тренувань та на зборах.

Така вимога ґрунтується  на відповідних документах – починаючи з внутрішніх нормативних актів, вимог лікарського контролю в професійній спортивній школі і закінчуючи регламентами чи правилами спортивних змагань.

Страхування спортсменів займає важливе місце в системі заходів, пов’язаних з професійним спортом. Відповідний страховий поліс не тільки дозволяє зняти з представників керівної групи спортивних Федерацій вимоги фінансового змісту від травмованого спортсмена  чи його представників, а й частково компенсує витрати на медичне лікування при нещасному випадку.

Страховий поліс покриває фінансові втрати при спортивній травмі та більш серйозні наслідки травмування (інвалідність та смерть).

Дії у разі настання страхової події:

– Припиніть фізичні навантаження та зверніться до медичної служби, яка обслуговує спортивний захід для отримання екстреної медичної допомоги та отримання документального підтвердження факту й обставин настання страхової події.

– Виконуйте настанови лікаря, докладайте усіх зусиль для зведення наслідків нещасного випадку до мінімуму.

– В залежності від ступеня та характеру травми не пізніше 24 годин з моменту настання страхової події зверніться до лікувального закладу для отримання подальшого лікування.

– Протягом 24 годин зв’яжіться зі страховою компанією та повідомте про настання нещасного випадку. (Допускається порушення вищезазначених строків повідомлення у разі коли застрахована особа не мала фізичної можливості  вчасно  це зробити, що має бути обґрунтовано письмово у довільній формі).

– Надайте до страхової компанії необхідні документи для виплати.

– Отримайте страхову виплату та відновіть здоров’я.

Україна в рамках програми з євроінтеграції долучилася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та з 01 жовтня 2022 року отримала спрощення формальностей у міжнародному переміщенні товарів. Ідеться про так званий “митний безвіз” – режим спільного транзиту. Він передбачає, що український експортно-імпортний бізнес та перевізники мають можливість переміщати товари між країнами-учасницями Конвенції в рамках однієї транзитної процедури за принципом: одна декларація – одна гарантія.

В основі Конвенції лежить технологія NCTS – нова комп’ютеризована система транзиту – яка доступна лише для членів Конвенції та пов’язує митні служби в країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмін митними даними.

Усі товари, які поміщуються в режим спільного транзиту, підлягають гарантуванню.

Гарантія надається як:

– Індивідуальна, що покриває одну операцію, у формі і) грошової застави, іі) зобов’язання, наданого гарантом, ііі) ваучерів.

– Загальна, що покриває декілька операцій, у формі зобов’язання, наданого гарантом.

Раніше на національному етапі застосування системи гарантування здійснювалося переважно із використанням грошової застави шляхом блокування коштів на єдиному казначейському рахунку компанії, яка зазначалась суб’єктом режиму у графі 50 митної декларації окремого типу (T1UA).

Гарантами можуть виступати банки, страхові компанії, незалежні фінансові посередники, які отримали відповідний статус та внесені митною службою до реєстру фінансових гарантів.

Видача гарантій страховими компаніями здійснюється опосередковано шляхом укладення договору страхування. Такий порядок передбачений Нацбанком, який регулює діяльність страховиків, а саме Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (Постанова НБУ від 24.12.2021 № 153). Правила страхування, що розробляються страховиком, мають містити умови страхування відповідальності за сплату митного боргу щодо товарів, що переміщуються під процедурою спільного транзиту.

Ви продали авто, ваша турпоїздка не може здійснитися за будь-яких обставин, у вас зникла потреба орендувати у комунальної громади майно, а все це було застраховано. Що робити із договором страхування?
1. Прочитати договір.
Згідно зі ст. 28 Закону «Про страхування» дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
2. Подати заяву на дострокове припинення договору до страхової компанії із зазначенням своїх банківських реквізитів.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
3. Отримати страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених актуарними розрахунками у правилах страхування, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
За умови дострокового припинення договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.